O PROJEKCIE

Celem tego innowacyjnego projektu jest dialog humanistyki z nowymi technologiami oraz wdrażanie idei humanistyki dla rozwoju oraz doskonałości naukowej, poprzez utworzenie unikalnej, multimedialnej i interaktywnej platformy elektronicznej  transferu wiedzy i zasobów źródłowych o charakterze indtedycyplinarnym.  Platforma stanowić będzie format repozytorium elektronicznego oraz szerokie kompendium wiedzy na temat scenariuszy i wizji roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych na przestrzeni XX w. (z nawiązaniem do wieku XIX), formułowanych przez polskich myślicieli i reprezentantów różnych dyscyplin wiedzy, niekiedy już zapomnianych. W ramach tworzenia platformy wykorzystywany będzie również innowacyjny system User Experience – w ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje z różnych ośrodkami wiedzy: archiwa, muzea, uniwersytety, biblioteki - co pozwoli na precyzyjne dostosowanie funkcjonalności narzędzia do potrzeb grupy docelowej.

PROJEKT W DZIAŁANIACH

Główne zadania projektowe:

w lewo
w prawo
 • 1

  2018

  Analizy wstępne, stan badań i wypracowanie instytucjonalnej mapy kwerendalnej.

 • 2

  2018/2019

  Analizy eksperckie wraz z badaniami kwerendalnymi i popularyzacją wyników na Platformie: Polska wobec sąsiadów wschodnich (Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Ukraina) w rozważaniach polskich elit politycznych i intelektualnych.

 • 3

  2018/2019

  Analizy eksperckie wraz z badaniami kwerendalnymi i popularyzacją wyników na Platformie: Polska wobec sąsiadów południowych (Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry) w rozważaniach polskich elit politycznych i intelektualnych.

 • 4

  2018/2019

  I konferencja naukowa: Zapomniane idee wybitnych reprezentantów polskiej myśli politycznej XX w.

 • 5

  2018/2019

  Uruchomienie Platformy oraz wybranych funkcjonalności elektronicznych.

 • 6

  2018/2019

  Analizy eksperckie wraz z badaniami kwerendalnymi i popularyzacją wyników na Platformie: Gospodarcza rola ziem polskich w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej, w ujęciu koncepcji ekonomicznych i rozważaniach polskich elit politycznych i intelektualnych.

 • 7

  2018/2019

  II konferencja naukowa (międzynarodowa).

 • 8

  2020

  Opracowanie publikacji podsumowujących, upowszechnienie i ewaluacja wyników.

NASZ ZESPÓŁ

 • Prof. dr hab. Przemysław Waingertner

  Kierownik naukowy Projektu

  Konrad Dziurdzia

  Zastępca Kierownika Projektu

  Prof. dr hab. Marek Aleksander Cichocki

  Dyrektor Programowy CEN

  Magdalena Jędrzejewska - Pyrzanowska

  Specjalista ds. administracyjnych

  Magdalena Księżopolska

  Specjalista ds. finansowo-księgowych

  Robert Gmyrek

  Ekspert ds. IT

  Prof. dr hab. Bohdan Cywiński

  Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

  Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk

  Prof. dr hab. Leszek Jerzy Jasiński

  Prof. dr hab. Andrzej Dubicki

  Dr Paweł Ukielski

  Dr Karolina Wolska

  Dr Michał Andrzejczak

  Dr Karol Dziuda

KONTAKT

Jednostka wdrażająca projekt:

Instytut Europejski w Łodzi
Zamiejscowy oddział Centrum Europejskiego Natolin
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
http://www.ie.lodz.pl

Kontakt z zespołem projektowym EPTW@natolin.edu.pl

Centrum Europejskie Natolin:
ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa
www.natolin.edu.pl