O Projekcie

Celem tego innowacyjnego projektu jest dialog humanistyki z nowymi technologiami oraz wdrażanie idei humanistyki dla rozwoju oraz doskonałości naukowej, poprzez utworzenie unikalnej, multimedialnej i interaktywnej platformy elektronicznej  transferu wiedzy i zasobów źródłowych o charakterze interdyscyplinarnym. Platforma stanowić będzie format repozytorium elektronicznego oraz szerokie kompendium wiedzy na temat scenariuszy i wizji roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych na przestrzeni XX w. (z nawiązaniem do wieku XIX), formułowanych przez polskich myślicieli i reprezentantów różnych dyscyplin wiedzy, niekiedy już zapomnianych. W ramach tworzenia platformy wykorzystywany będzie również innowacyjny system User Experience – w ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje z różnych ośrodkami wiedzy: archiwa, muzea, uniwersytety, biblioteki - co pozwoli na precyzyjne dostosowanie funkcjonalności narzędzia do potrzeb grupy docelowej.

Na platformie udostępnione zostaną analizy eksperckie, publikacje, lekcje on-line (w formacie e-learning), bogata baza różnorodnych materiałów źródłowych (w tym dotąd niepublikowanych lub nierozpowszechnionych), jak również  specjalnie opracowane pod kątem projektu słowniki biograficzne i terminologiczne. Platforma zawierała będzie content w języku polskim oraz w języku  angielskim.

Niniejszy projekt realizowany jest dwustopniowo:

- część badawczo-naukowa i kwerendalna, wraz z towarzyszącymi pracami dokumentacyjnymi, edytorskimi oraz słownikowo-bibliograficznymi o istotnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową;
- część implementacji wyników prac w innowacyjnej formule Platformy elektronicznej, jak również popularyzacji dorobku zespołu projektowego poprzez konferencje naukowe, panele oraz publikacje (zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne) w języku polskim oraz angielskim.

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy reprezentantów:

- Uczelni i jednostek naukowych, w szczególności podejmujących w swoich badaniach lub działalności dydaktycznej tematykę najnowszej historii Polski w szerszym kontekście regionalnym i kontynentalnym, politykę historyczną oraz współpracę w zakresie implementacji nowych technologii w nauce;
- Pomocniczych jednostek naukowych oraz instytucji wspierających naukę/edukację, m.in.: biblioteki, muzea i archiwa;
- Środowisk społecznych, edukacyjnych (w tym oświatowych) i instytucji pozarządowych podejmujących działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną w zakresie historii Polski XX w.

A także:

- Przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, w szczególności firm sektora IT opracowujących nowe technologie m.in. dla archiwizowania danych/obiektów, poszukujących nowych rozwiązań w zakresie cyfryzacji nauki i edukacji oraz procesów B+R;
- Przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności zaangażowanych w promocję innowacji w nauce.

PROJEKT W DZIAŁANIACH

w lewo
w prawo
 • 1

  2018

  Analizy wstępne, stan badań i wypracowanie instytucjonalnej mapy kwerendalnej.

 • 2

  2018/2019

  Analizy eksperckie wraz z badaniami kwerendalnymi i popularyzacją wyników na Platformie: Polska wobec sąsiadów wschodnich (Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Ukraina) w rozważaniach polskich elit politycznych i intelektualnych.

 • 3

  2018/2019

  Analizy eksperckie wraz z badaniami kwerendalnymi i popularyzacją wyników na Platformie: Polska wobec sąsiadów południowych (Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry) w rozważaniach polskich elit politycznych i intelektualnych.

 • 4

  2018/2019

  I konferencja naukowa: Zapomniane idee wybitnych reprezentantów polskiej myśli politycznej XX w.

 • 5

  2018/2019

  Uruchomienie Platformy oraz wybranych funkcjonalności elektronicznych.

 • 6

  2018/2019

  Analizy eksperckie wraz z badaniami kwerendalnymi i popularyzacją wyników na Platformie: Gospodarcza rola ziem polskich w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej, w ujęciu koncepcji ekonomicznych i rozważaniach polskich elit politycznych i intelektualnych.

 • 7

  2018/2019

  II konferencja naukowa (międzynarodowa).

 • 8

  2020

  Opracowanie publikacji podsumowujących, upowszechnienie i ewaluacja wyników.

 • Mapa instytucji

 • Biblioteka projektu

Subskrybuj nasz newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami ?
Zapisz się do naszego newslettera!

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Europejskie Natolin z siedzibą w Warszawie, ul. Nowousrsynowska 84, 02-797 Warszawa