Prof. dr hab. Przemysław Waingertner

Kierownik naukowy Projektu


Historyk, urodzony w 1969 r. w Łodzi. Jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Katedrą Historii Polski Najnowszej UŁ. Bada polską myśl polityczną XX w., dzieje ruchu zetowego i obozu piłsudczykowskiego, polski czyn zbrojny w latach I i II wojny światowej oraz historię Łodzi i regionu w XIX i XX stuleciu. Kierownik grantu MNiSW, DIALOG 0151/2017, projekt pt. „Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych: Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX w.” realizowanego przez Fundację Centrum Europejskie-Natolin. Autor kilkunastu monografii, ponad 100 artykułów naukowych, 200 publikacji popularnonaukowych (np. „Arcana”, „W Sieci Historii”, „Focus Historia”, „Kronika Miasta Łodzi”) i dwóch komiksów historycznych. Ekspert TVP, TVP Info, TVP Historia i Radia Łódź. Współpracownik portalu jpilsudski.org., Klubów Grota-Roweckiego i Klubów Romana Dmowskiego. Bloger. Autor tomu wierszy. Jego hobby jest historia, polityka, piłka nożna (Real Madryt), muzyka (Jacek Kaczmarski, the Beatles, Amy Winehouse, Duffy), książki (Hesse), film („Wiek niewinności”, „Lepiej być nie może”)  i świat Tolkiena.

Link do profilu na stronie Instytutu Historii UŁ