Prof. dr hab. Leszek Jerzy Jasiński


specjalista z zakresu ekonomii międzynarodowej i integracji europejskiej. Profesor w INE PAN i na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Laureat konkursu „Książka historyczna roku 2011” za „Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku”.