Dr hab. Paweł Kowal


Zainteresowania badawcze

  • Transformacja w Europie Środkowej i epoka pokomunistyczna
  • Polityka historyczna
  • Muzealnictwo
  • Współczesna historia Polski i Ukrainy
  • Polska i europejska polityka wschodnia

Publikacje

Curriculum Vitae [PDF file]