2019-11-06

Rozpoczęcie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919

1 listopada rozpoczęła się wojna polsko-ukraińska o Lwów i obszar Galicji a także Wołyń. Była to pierwsza wojna prowadzoną przez nowo odrodzoną II RP.

Ukraińcy, dążąc do utworzenia samodzielnego państwa, opanowali niemal cały Lwów oraz Galicję Wschodnią od Sanu po Zbrucz i proklamowali Zachodnioukraińską Republikę Ludową (miała obejmować Galicję Wschodnią po San, Łemkowszczyznę po Nowy Sącz, Ruś Podkarpacką i północną Bukowinę).

Walki o Lwów, w których po stronie polskiej uczestniczyły formacje ochotnicze Obrony Lwowa (dowódca kpt. Cz. Mączyński) oraz młodzież polska (Orlęta Lwowskie), wsparte przez oddział pod dowództwem podpułkownika M. Karaszewicza-Tokarzewskiego, zakończyły się 21 listopada 1918 odzyskaniem przez Polaków całego Lwowa.

Walki wokół miasta trwały do połowy maja 1919. Od grudnia 1918 polsko-ukraińskie działania zbrojne toczyły się również na Wołyniu między grupą taktyczną gen. S. Majewskiego, potem oddziałami pod dowództwem gen. E. Rydza-Śmigłego, a wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej, dążącej do zajęcia Chełmszczyzny. Na początku marca 1919 siły ukraińskie zostały ostatecznie rozbite; polska ofensywa w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, rozpoczęta 14 maja z udziałem oddziałów armii gen. J. Hallera, doprowadziła 27 maja do zajęcia obszarów po linię Złota Lipa–Brzeżany–Jezierna–Radziwiłłów. Na żądanie ententy wojska polskie zostały zatrzymane i przeszły do działań obronnych; podjętą 8 czerwca ukraińską kontrofensywę wojska polskie powstrzymały po trzech tygodniach na linii Gniłej Lipy i górnego Styru; kolejna ofensywa polska, rozpoczęta 28 czerwca, doprowadziła do wyparcia 17 lipca wojsk ukraińskich za Zbrucz i zaprzestania działań zbrojnych. 

Konflikt z Zachodnioukraińską Republiką Ludową zakończył się 21 listopada 1919 przyznaniem Polsce, przez Radę Najwyższą konferencji pokojowej, Galicji Wschodniej na okres 25 lat, po których miał być przeprowadzony plebiscyt, a konflikt z Ukraińską Republiką Ludową zakończył się polsko-ukraińską umową polityczną i wojskową, podpisaną 21 kwietnia 1920 przez J. Piłsudskiego i S. Petlurę. 
 

KONTAKT

Jednostka wdrażająca projekt:

Instytut Europejski w Łodzi
Zamiejscowy oddział Centrum Europejskiego Natolin
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
http://www.ie.lodz.pl

Kontakt z zespołem projektowym EPTW@natolin.edu.pl

Centrum Europejskie Natolin:
ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa
www.natolin.edu.pl